MODNINGSAKUPUNKTUR


Modningsakupunktur er, som ordet siger, akupunktur der skal forberede kvindens krop tilden forestående fødsel. Og modning tager naturligvis nogen tid.

Typisk begynder man i uge 36, og fortsætter behandlingen to gange pr uge, frem til fødslen.

Forskning fra Universitetssygehuset i Mannheim i Tyskland viser, at kvinder der havde fåetmodningsakupunktur havde en hurtigere fødsel med mere koordinerede og effektive veer,end kontrolgruppen, og at disse kvinder pådrog sig færre og mindre vævsskader underfødslen. Samtidig kom de sig hurtigere.

Af og til bliver modningsakupunktur forvekslet med akupunktur, som er ment at skulle sætte fødselen i gang, når kvinden er kommet til, eller forbi, sin termin, men det er altså ikke det samme. Forskellen kan måske billedliggøres på denne måde: æblet behøver tid på træet forat modnes, men det kan plukkes ret nemt og hurtig, når det først er klar til det.

Top