LETTERE ANGSTTILSTANDE OG KLASSISK AKUPUNKTUR


Angst

Angst har både kropslige og følelsesmæssige komponenter, som frygt, bekymring, uro og panik, samt hjertebanken, mavekneb og søvnløshed.

Kraniosakralterapi er en meget god indfaldsvinkel for at behandle angst, fordi man tar udgangspunkt i kroppen, og de spændninger der findes der. Når man, stille og roligt, får arbejdet gennem en del af kroppens anspændthed, vil følelserne også typisk blive lettere at håndtere.

Nogle ganger vil der komme op minder og emotioner i det her arbejdet, og man kan kikke på det, hvis det er noget man ønsker. Erfaringsmæssig er den dialog der kommer naturlig som følge af kropslig afspænding lettere at forholde sig til, og mindre smertefuld end hvis man "blot snakker om tingerne".

Lidt dagligdags kan man beskrive angst som at være bange, uden at man har en reel kilde for sin frygt. Følelsen er dog reel nok, og angst kan være meget svært at leve med.

Mange lidelser kommer under paraplyen angst; social angst, agorafobi, klaustrofobi, paniklidelse (panikanfald), fobier, tvangslidelser (OCD), posttraumatisk stresslidelse og søvnløshed. Et angstanfald kan komme "som lyn fra klar himmel", men ofte er det udløst af stress - fysisk eller psykisk.

Normal nervøsitet, f.eks. før eller imens man skal tale til en stor forsamling, eller før/under en eksamen, er helt normale reaktioner, og kommer ikke ind under angstbegrebet. Tværtimod er denne, milde, angst en normal reaktion som kan være med til at motivere til handling: ai, jeg er bange for, at jeg ikke kan pensum godt nok til eksamen - mon jeg skulle læse lidt mere de kommende uger…? Men hvis man f.eks. bliver så bange for at gå op til eksamen, at man ingenting husker - knapt nok sit navn - og man kan ikke tage sig sammen for at dæmpe frygten, så det hele ender med at man dumper, selv om man godt kan det man skal op i - ja, så er vi ved at nærme os en angstproblematik.

Når altså angsten bliver så omfattende, eller så voldsom, at man reagerer uhensigtsmæssig, kan det klassificeres som en angstlidelse.

Man kan, hvis ønskeligt, benytte klassisk kinesisk akupunktur i kombination med kraniosakralterapi. I tillæg vil vi, ved behov, løser op stramme muskler ved hjælp af triggerpunktbehandling.

Til sammen vil det kunne være med til at bryde den onde cirkel flere steder, så man lettere kan komme sig ud af sygdommen.

Kroppen går i forsvar

Angst sætter kroppen i en forsvarsposition, og der sker ændringer i nervesystem og hormonbalance, blandt andet pumpes der fra binyreren adrenalin ud i kroppen. Man får fysiske symptomer som hjertebanken, brystsmerter, svært ved at trække vejret, sveden, svimmelhed, rødme, kvalme, skælvinger, samtidig med den psykiske følelsen frygt/angst.

En psykologisk tilnærmning til angst handler ofte om desensibilisering: man skal udsætte sig for det, der giver en angst - evt. med støtte af en anden person, og så, gradvis skabe nye erfaringer, der i mindre og mindre grad indebærer angst. Et motto mange har hjælp af, er: jeg har angst - angsten har ikke mig. Altså: det er (trods alt) mig der bestemmer…

Fordelen ved at behandle angst med kraniosakralterapi, (evt i kombination med klassisk akupunkturbehandling/triggerpunktbehandling) er at det griber ind i de fysiske reaktioner, lige meget som i det psykiske.

Det er meget nemmere at klare at stå mod angsten - hindre den i at tage overhånd - hvis man er rolig(ere) i kroppen og ikke har et hjerte der løber løbsk i brystet, og føler sig svimmel, kvalm og elendig.

I tillæg vil de dialoger der naturlig kommer frem i mange karniosakralsesioner ville kunne være en del af arbejdet med at desensibilisere.

Efter som behandlingen får kroppen i balance, kommer man mere i ro med sig selv, angsten klinger gradvis af, og de gode erfaringer kommer parallelt.
Top