AKUTTE SMERTER


Akutte smerter er almindeligvis et signal om skade - eller fare for skade, og fungerer derfor som en beskyttelse. Det giver jo god mening at holde et allerede skadet ben i ro - hvis ikke, skades det jo gerne yderligere.

Ved stimuli som kroppen tolker som mulig ødelæggelse af væv, frigøres kemiske signalstoffer i det aktuelle område. Disse stoffer registreres af modtagere (receptorer) i nervesystemet og opleves som smerte.

Akutte smerter kan vare fra dage til nogle måneder, og kan være forårsaget af sygdom eller skade i muskler, knogler, led, sener, hud eller indre organer. Når skaden er repareret eller sygdommen er helet, forsvinder de. Smerter som har varet i mere end 12 uger, regnes som kroniske.

Akutte smerter forårsaget afmyofascielle triggerpunkter, er normalt nemme at fjerne hurtigt ved hjælp af moderne dry needleteknik

Skader i bevægeapparatet (den del af kroppen der får os til at bevæge os omkring, dvs muskler, sene-vedhæftelser og ben) er en hyppig årsag til akutte smerter, og kommer gerne i forbindelse med udøvelse af sport eller andre fysiske belastninger.
 
Ofte bliver sådanne skader diagnosticeret som fibersprængning (muskelbrist, myhorrexia), selv om et kardinalkendetegn: lokale blødninger i vævet, ikke er til stede.

Den faktiske årsagen til denne type smerter er som oftest at overbelastning af muskler fører til at muskelfibre trækker sig sammen i såkaldte myofascielle triggerpunkter. Årsagen er altså ofte slet ikke fibersprængning, men en fejlreaktion fra kroppen på de kemiske stoffer der pumpes ud ved (hård) aktivitet eller fejlbelastning - nemlig et triggerpunkt.

Mikroskader på muskelfibre  kan føre til udvikling av myofascielle triggerpunkter,  som er en hyppig - og ofte overset -  årsag til smerter, både akutte og kroniske.

Smerter som har varet i mere  end 12 uger, regnes som kroniske.

Et triggerpunkt er aktiverede muskelfibre som forkorter musklen og giver smerter som opleves et andet sted end der hvor triggerpunktet er lokaliseret (refererede smerter).

For at give korrekt behandling, skal behandleren kende til smertemønstrene fra de forskellige muskler. Han eller hun leder så i den aktuelle muskel, finder frem til det stramme, ømme bånd der laver problemet, og fjerner så båndet ved hjælp af en tør nåll.

Myofascielle triggerpunkter som har varet over tid og giver ophav til kroniske smerter, vil typisk behøver flere behandlinger. Akutte smerter forårsaget af triggerpunkter, er normalt lette at fjerne hurtigt ved hjælp af moderne triggerpunktbehandling med dry needle (tør nål) teknik, ofte 2 - 6 behandlinger. 

Du kan læse mere om behandligsforløbet her.

Top