TENNISALBUE, MUSE-ARM OG GOLFERS ALBUE


Smerter i albue bliver gerne kaldt tennisalbue, musearm ellers golfers albue, afhængig af hvor smerterne er lokaliseret. Det er ikke medicinske diagnoser, men udtryk, der baserer sig på observationer om hvad, der kan have forårsaget smerterne.

I tennis vil et baghånds slag (backhand) med en tennisketsjer give kraftig belastning på nogle muskler på underarmens yderside. De samme muskler belastes også ved brug af mus og tastatur. I begge tilfælde sætter smerterne sig i albuens ydre knogle (laterale epicondyl), og nogle af underarmens muskler føles stramme og ømme.

Musearm og tennisalbue er præcis det samme. Mange andre aktiviteter end tennis og computerarbejde, kan også overbelaste fingrenes og underarmens muskler, og give samme symptomer.

Golfers albue er smerter på modsat side af "tennisalbuen", i den mediale epicondyl.

"Tennisalbue" og "musearm" - smerter i albuens laterale epicondyl.

Golfers albue (billedet over) er smerter på modsat side af ”tennisalbuen”, i den mediale epicondyl, og skyldes tilsvarende belastninger af de muskler, der er involveret når man slår med en golfkølle. 


Myofascielle triggerpunkter

Som ved så mange andre smertelidelser, skyldes albuesmerter ofte myofascielle triggerpunkter. Triggerpunkter giver for det første refererede smerter, og det er en del af smertebilledet. I tillæg vil de stramme muskelfibre forkorte fingrenes og underarmens muskler. På grund af den øgede belastning et sådant ryk laver i den laterale epicondyl, hvor disse muskler er fæstnet, vil der ofte komme en meget smertefuld inflammation på knoglen.
 
Til sammen dannes på den måde smertesyndromet som kaldes henholdsvis muse-arm, golferalbue eller tennisalbue. De vigtigste muskler som giver smerter til albue, underarm, hånd og vrist er m. brachioradialis, m. supinator, m. extensor carpi radialis longus, og også fingrenes strækkemuskler.

Smerter ved øvre kant af albuens laterale epicondyl er ofte forårsaget af triggerpunkter i nedre/ytre del af m. triceps. En af skulderens muskler, m. supraspinatus, kan også give smerter der manifesterer sig i albuen.


Virker almindelig behandling?

Almindelig behandling ved tennisalbue er fysioterapi og indsprøjtning af binyrebarkhormoner. Men et nyt forskningsprojekt fra Norge har vist, at hverken fysioterapi eller kortison injektioner gav nogen bedring overhovedet, sammenlignet med kontrolgrupper som fik placebo eller ingen behandling for sine albuesmerter.

 

Dry needle (tør nål)

Den nemmeste måde at få fjernet eller reduceret smerter i albue, er ved hjælp af moderne dry needle teknik: de myofascielle triggerpunkter de-aktiveres, og problemerne de laver, forsvinder.
 
Så nemt kan det være, hvis man ved hvordan - og hvis man kommer relativt hurtigt til behandling. Behandling af kroniske smerter, tager altid mere tid.
Top