DRY NEEDLE SMERTEBEHANDLING OG MYOFASCIELLE TRIGGERPUNKTER


Smertebehandling der er så effektiv at patienten selv kan evaluere virkning efter første behandlingstime, og se varig fremgang efter få behandlinger.

Myofascielle triggerpunkter

Myofascielle triggerpunker er formodentlig den hyppigste årsag til smerter i muskler og led, både kroniske og akutte.
 
Triggerpunkter dannes ved fysisk overbelastning eller direkte skader på muskler, hvis fibre reagerer spontant med at trække sig sammen og låse sig i en forkortet position.
 
En stive nakke er et typisk eksempel.
 
Smerterne kan være så slemme, at de er invaliderende.
 
Triggerpunkternes rolle som smerteproducenter bliver ofte overset, da mange behandlere ikke har kundskaber nok om, hvad myofascielle triggerpunkter er, eller kender deres rolle i smerteudvikling. Derfor oplever folk også ofte at gå i behandling i det uendelige, til fysioterapi, kiropraktik og massage, uden at blive af med sine smerter.

Vi hører ofte i klinikken, at folk tror at triggerpunkter blot er myoser, der opstår ganske af sig selv, og blot er irriterende og ømme, men ellers er uskyldige. Dette er, som vi skal se, langt fra virkeligheden.

Ordet myofasciell henviser til at det drejer sig om muskler.

At trigge betyder at udløse.

Myofascielle triggerpoints er aktiverede muskelfibre, i områder hvor motoriske nerver er forbundet med muskler, og udløser refererede smerter et andet sted.

Refererede smerter er smerter der, opleves et andet sted, end der hvor organet, der giver ophav til smerten befinder sig.

Billedet viser musklernes struktur. Alle kroppens muskler er bygget op på samme måde. Dette eksemlet er fra biceps.

 

Refererede smerter

Myofasceille triggerpunkter er permanent aktiverede, stramme og smertefulde muskelfibre som også giver refererede smerter (referred pain). Refererede smerter føles andre steder end der hvor smertens ophav (triggerpunktetbefinder sig, og opleves derfor som uforklarlige og mystiske. Det er det ikke, for en kvalificeret behandler.
 
Hver muskel i kroppen har sit bestemt smertemønster, der viser sig, når deres potentielle triggerpunkter bliver aktiveret. Sådanne smertemønstre er de samme hos alle mennesker.

Refererede smerter er velkendt også fra indremedicin: sygdom i organer kan forårsage smerter andre steder end hvor organet befinder sig. Alle ved fx at akutte smerter der stråler ud til venstre skulder og arm kan være tegn på hjerteinfarkt. Hjertet er det syge organ, smerterne føles i skulder og arm. Igen et eksempel på refereret smerte - det samme fænomen man tit ser ved triggerpunkter i muskler.

Janet Travell og David Simons, pionerene bag forskningen om triggerpunkter

Triggerpunkternes historie

Allerede før anden verdenskrig blev den britiske læge Jonas Kellgren, som en af de første, opmærksom på fænomenet refererede smerter. Han sprøjtede små mængder saltvand ind i kroppens forskellige muskler, og registrerede hvor smerterne strålede ud.
 
I 40-erne genoptog dr. Janet Travell, Kellgrens arbejd, en forskning hun fortsatte med helt til sin død i 1997. Janet Travell var den første kvindelige læge i Det Hvide Hus, og blev verdenskendt da hun på det nærmeste helbredet præsident John F. Kennedy for de kroniske rygsmerter som han pådrog sig under krigen i Stillehavet. Behandlingen bestod af injektioner ind i de myofascielle triggerpunkter, der udløste Kennedys smerter.
 
Sammen med sin kollega dr. David Simons, identificerede Travell gennem mange års systematisk forskning, de områder, i de fleste af kroppens muskler, der kunde udvikle myofascielle triggerpunkter og give ophav til refererede smerter.
 
I 1983 ble deres første bog, ”Myofascial Pain and Dysfunction.The Trigger Point Manual”,  udgivet.

Bogen indeholder komplette kort over de fleste triggerpunkter i overkroppen, samt kapitler der triggerpunkternes anatomi, fysiologi og symptomer beskrives indgående. I tillæg findes der mange tusinde referencer til medicinsk litteratur om smerter. Nogle år senere, kom 2. bind, der indeholdt tilsvarende kort over underkroppens triggerpunkter.

Moderne dry needle behandling af myofascielle triggerpunkter  er ikke alternativ medicin.

Behandlingsformen er baseret på den medicinske forskning af de to amerikanske læger, dr. Janet Travell og dr. David Simons

Våd nål, tør nål

Travell og Simons de-aktiverede triggerpunkterne ved at injicere procain, et lokalt bedøvende medikament, ind i triggerpunkterne.  Dette kaldes wet needle, ”våd nål”, altså sprøjte.

Senere, efter at man havde eksperimenteret med flere andre stoffer (deriblandt binyrebarkhormon og botox) opdagede man, at det ikke var kemikaliet, der blev injiceret som virkede de-aktiverende, men den hurtige sammentrækning (kontraktion) i de syge muskelfibre når nålespidsen rammede triggerpunktets center. En sådan ufrivillig kontraktion kaldes en local twitch response og tvinger de dysfunktionelle, stramme muskler til at give slip og begynde at arbejde mere normalt igen.

Denne opdagelse medførte, at man begyndte at eksperimentere med tynde akupunkturnåle, i stedet for injektioner. Og den tynde, tørre akupunkturnål (dry needle), viste sig at være mindst lige så virksom som injektioner, i tillæg til at den ikke giver skade på væv.

Dry needling er den nemmeste, blideste og mest effektive måde, at de-aktivere triggerpunkter på - og dermed fjerne både akutte og kroniske smerter.
 
Alminnelig massage haver en tendens til, i det lidt længere forløb, at føre til at de sygeligt aktiverede muskelfibre bliver yderligere aktiverede, selv om det kan give en vis umiddelbar smertelindring.
 
I 2006 skriver dr. David Simons og dr. John McPartland: ”Tør nål er normalt lige så effektiv som at injicere noget. Hvis proceduren fremkalder en lokal twitch respons, er tør nål lige så effektivt som botox - og ikke nær så dyrt."
 
Men er da nålebehandling af myofascielle triggerpunkter ikke det samme som kinesisk akupunktur?
 
Nej, det eneste moderne triggerpunktbehandling har til fælles med den klassiske kinesiske akupunktur, er at man benytter nåle. Ikke andet.

Akupunkturskolerne i Danmark giver - efter hvad vi ved - ikke undervisning i moderne triggerpunktbehandling og dry needle teknik. Behandlerne i klinikken har sine kundskaber indenfor temaet fra Norge, bl.a. fra undervisningen til læge Bjørn Rismyhr (professor i akupunktur v/CBIATC).

"Det er en alvorlig fejltagelse at bedømme effekten af triggerpunktbehandling ved manuelle metoder eller ved injektioner, hvis ikke behandleren er både godt uddannet OG har erfaring i de teknikker, som anvendes til musklerne der behandles. Dyktige behandlere indenfor triggerpunkthandling kan være svære at finde."
                              

Travell & Simons

Smerter i bevægeapparatet

Myofascielle triggerpunkter kan give smerter i det meste af kroppen, men findes hyppigt i

 

Smerter, smertebehandling - og triggerpunkter

Findes der ingen andre årsager til smerter i bevægeapparatet end triggerpunkter?

Naturligvis gør det det: slidgigt, reumatiske og neurologiske smerter, skader i led og ledbånd - det er alt samen sygdomme, som intet harmed triggerpunkter at gøre. Når vi fokuserer så meget på myofascielle triggerpunkter, er det fordi triggerpunkter er blandt de almindeligste årsager til de smerter, folk søger behandling for - og fordi triggerpunkter nærmest systematisk bliver ignoreret og undervurderet af behandlere. 
 
Eftersom ca. 20 procent af alle danskere har kroniske smerter, på trods af årelang behandling (fysioterapi, kiropraktik, massage), er det en indikation på at disse behandlingsforme ikke er særlig virksomme. Hvorfor? Fordi man ofte undersøger og behandler noget andet end det, der forårsager smerterne.
 
Hvis triggerpunkter i musklerne forårsager smerter i ryg, knæ eller skulder, hjælper det ikke at man manipulerer facetled i lænden, giver styrkende øvelser for knæet, eller sprøjter binyrebarkhormoner ind i skulderleddet.

Smerter og bevægelsesindskrænkning der er forårsaget af at musklerne er forkortet, kan kun fjernes ved at musklerne igen gøres normale, fri for triggerpunkter.

Og det gøres altså bedst med en tør nål i hænderne på en kyndig behandler. Behandlingen kan med fordel kombineres med CranioSacralterapi, der kan kan påvirke rigtigt mange af kroppens systemer, og ved det få genoprettet balance og give bedre livskvalitet og øget sundhed hos patienten.
 
Et almindelig behandlingsforløb kan du læse om her.
Top