ALTERNATIV TIL MASSAGE


Alternativ til massage

De situationer hvor man hyppigst pådrager sig skader, er under træning og udøvelse af sport. Afhængig af hvilken type sport man dyrker, vil smerterne kunne manifestere sig forskellige steder i kroppen.
 
Løbetræning giver hyppigt smerteproblemer i balde, hofte, lyske, knæ, fod, ankel og akillessene, ellers er det almindeligt, at man udvikler smerter i albue (tennis og golf), nakke og skulder eller ryg og lænd.
 
Overfladisk undersøgelse af sådanne smerter konkluderer ofte at årsagen er låste facetled, fibersprænginger eller slimsækbetændelse. Nogle gange er diagnosen at «det bare er muskler», skønt hvad der forårsager disse muskelsmerter ofte bliver stående som et af mange medicinske mysterier.

Musklerne føles stramme og ømme, leddene er smertefulde - men lægen finder ingen sikre tegn på skade.

MR-skanninger kan give information om traumer i led eller skelet, og i nogen grad opdage akutte blødninger i musklerne (fibersprænging) eller hævelser som kan tyde på inflammationer. Men faktum er, at man ved de fleste smerter, også de, hvor det føles, som om noget er sket inde i selve leddet, at man sjældent finder noget galt, selv med avancerede metoder. Den typiske årsag til smerter efter sportsskader, er mikroskopiske skader på muskelfibre (myofascielle triggerpunkter) som er usynlige på røntgen og MR eftersom strukturene er for små til at opdages ved denne type undersøgelse. Men skaderne er der, som små kontraherede strukturer i muskulaturen. De kan i øvrigt ses på biopsier i elektronmikroskop, men det har lidt informationsværdi, ud over den forskningsmæssige.
Origo Akupunktur er specialister i triggerpunktbehandling. Kontakt os gerne på info@origoakupunktur.dk og hør mere om vores behandlingsmuligheder på klinikken i Skanderborg.

Dr. David Simons, triggerpunktbehandlingens pionerer, konkluderer, efter et helt livs forskning, at en almindelig akupunkturnål, en tør nål (dry needle) er alle andre behandlingsmetoder overlegen når det gælder at fjerne myofascielle triggerpunkter.

Hvis man ønsker at blive kvit med smerter i bevægelsesapparatet, er dry needling det mest virkningsfulde. Ønsker man derimod behandling som giver afspænding og velvære, skal man opsøge en dygtig massør
.

Traditionel behandling af muskelsmerter. Og noget der giver bedre, og hurtigere effekt…

Smerter i bevægeapparatet behandles traditionelt med fysioterapi, kiropraktik og massage.
 
Der findes en række forskellige massageformer som primært er designet til at påvirke kroppens muskler, sekundært leddene, og mange oplever at de har god nytte af at gå til en dygtig massør. Men hvis smerterne stadig er der, efter mange behandlinger, er det måske på tide at se sig om efter en anden behandlingsform? De aller fleste patienter, der kommer til os, har allerede prøvet massage, fysioterapi og kiropraktik for deres smerter, uden at de er blevet af med dem. Alligevel kan vi hjælpe de fleste til et liv uden smerter, eller med væsentlige færre plager. I massage bruges hænder, fingre og albuer. Selv om forskellige former for massage har forskelligt fokus (velvære, afspænding, smertereduktion, restitution, cirkulation af blod lymfe etc.), er virkemidler og teknikker (trykke, ælte, presse, stryge) principielt de samme. Alle moderne massageskoler bygger i større eller mindre grad på kundskaber indenfor anatomi og fysiologi, selv om nogle nok også har hentet inspiration fra østlig medicin og filosofi.
 
For en oversigt over de forskellige former for massage, se nederst på siden.

Myofascielle triggerpunkter og triggerpunktmassage

Triggerpunktmassage behøver et afsnit for sig selv, eftersom ordet «triggerpunkter» er blevet allemandseje i Danmark, særlig indenfor det alternativmedicinske miljø - selv om myofascielle triggerpunkter ikke har noget med alternativ medicin at gøre.

Der hersker stor forvirring om hvad ordet betyder, hvor det stammer fra, hvad triggerpunkter er, og hvordan triggerpunkter kan behandles. Det er ret bekymringsværdigt fordi mange «terapeuter» som tilbyder «triggerpunktmassage» afslører, at de knapt ved noget som helst om triggerpunkter, noget som kommer til udtryk i en række fantasifulde påstande.
 
Her er nogle af disse «triggerpunktmassøreres» ideer om triggerpunkter, dels hentet fra forklaringer de har givet til deres patienter, dels fra websider som tilbyder «triggerpunktmassage». Påstandene efterfølges af fakta.
 

Påstander om triggerpunkter

Påstand: 1) Ingen ved egentlig hvad triggerpunkter er, men der findes mange forskellige teorier.
 
Fakta: Selve ordet triggerpunkt blev skabt af den amerikanske læge Janet Travell i slutningen af 40´erne som betegnelse på aktive, dysfunktionelle muskelfibre hvis tre vigtigste karakteristikker er trykømhed, refereret smerte og forkortet muskel. Der findes ikke «mange teorier» om triggerpunkter. Fænomenet er blevet defineret og grundigt udforsket af dr. Travell og hendes medarbejdere gennem nærmest 40 år, og forskningsresultaterne findes samlet i «Travell & Simons’ Myofascial Pain and Dysfunction. The Trigger Point Manual», et to-binds værk på ca. 1800 sider.

Påstand: 2) Triggerpunkter kan ikke forklares videnskabeligt eller påvises ved mikroskopering.

Fakta: Triggerpunkternes anatomiske struktur og fysiologiske virkemåder er undersøgt med de samme naturvidenskabelige forskningsmetoder og teknologi som skolemedicinen normalt benytter, deriblandt måling af elektrisk potentiale, biopsi samt elektronmikroskopering (se billedet til høyre).
 
Travell & Simons standardværk indeholder flere tusinde referancer til publiserede medicinske artikler der har vært med på at etablere triggerpunktbehandling som en egen disciplin.

Men som ved al videnskab, findes der ingen helt «sikker» viden; hypoteser og kundskaber om myofascielle triggerpunkter kommer nok til at forandre sig i fremtiden.
 
Påstand: 3) Den bedste måde at behandle triggerpunkter på, er massage.
 
Fakta: Almindelig massage på myofascielle triggerpunkter kan forårsage øgede smerter, fordi det at klemme, trykke og ælte på triggerpunkter kan aktivere de stramme og dysfunktionelle muskelfibre yderligere, så de trækker sig yderligere sammen. Det er imidlertid kendt at massage kan give smertelindring. Årsagen er at blodcirkulationen i området bedres en kort stund, og fjerner nogle af de metabolitter (molekyler fra stoffskifteprocessen) som triggerpunkterne producerer, og som censoriske reseptorer (nociseptorer) i muskelvævet registrerer som smerter. Men klemming og massage de-aktiverer ikke triggerpunkterne, ændrer ikke deres stofskifte, medfører ingen «renselsesprocesser» eller permanent fjerning af «affaldsstoffer», eftersom triggerpunkter, som alle andre celler i kroppen, stadig producerer nye «affaldsstoffer» som en naturlig del af cellernes liv.
 
Påstand: 4) Triggerpunkter skyldes mælkesyrekrystaller som skal knuses ved hjælp af hård massage.
 
Fakta: Mælkesyre er en syre som dannes kontinuerligt i kroppen både under hvile og ved moderat anstrengelse, og er en del af kroppens normale metabolisme. Mælkesyreproduktionen øges ved muskulære anstrengelser hvor musklerne arbejder anaerobt (uden tilstrækkelig tilførsel af oxygen), og opleves som træningsværk efter hård træning. Overskud af mælkesyre omdannes på almindelig måde i leveren, og fjernes via nyrerne. Mælkesyre har intet med triggerpunkter at gøre.
 
Påstand: 5) Triggerpunkter er arvæv efter ødelagte muskelceller, eller de består af kalkophobninger i muskelvævet.

Fakta: Triggerpunkter består af aktive, sammentrukne muskelceller med en ændret metabolisme. Du kan læse mere om
triggerpunkternes udvikling og fysiologi her.
 
Påstand: 6) Alle ømme punkter i musklerne er triggerpunkter.
 
Fakta: Alle triggerpunkter er ømme, men alle ømme punkter er ikke triggerpunkter.
 
Påstand: 7) Triggerpunkter er noget alle har i alle muskler, hele tiden.
 
Fakta: Triggerpunkter skyldes skader på musklerne: uden muskelskade, ingen triggerpunkter. Sunde, velfungerende muskler har ingen triggerpunkter.
 
Påstand: 8) Triggerpunkter er «stagneret energi.»
 
Fakta: Energi er et begreb fra klassisk fysik i (f.eks. varme, bevægelse, elektricitet), og udtrykket «stagneret energi» giver ingen mening. Triggerpunkter er ikke mystiske «energier», men aktive, forkortede og smertefulde muskelfibre.
 
Påstand: 9) Triggerpunkter er ophobning af affaldsstoffer i musklerne. Massage af triggerpunkter stimulerer blodsirkulationen og udløser en renselsesproces som fjerner affaldsstofferne. Efter behandling skal man derfor drikke meget.
 
Fakta: Triggerpunkter er aktiverede muskelfibre, ikke «affaldsstoffer» som kan masseres bort og renses ud. Alle celler i kroppen producerer «affaldsstoffer». Det er en naturlig del af at leve. Det gør ikke noget til eller fra om man drikker vand efter triggerpunktbehandling.
 
Påstand: 10) Triggerpunkter er lette at fjerne. Det er bare at trykke hårdt på dem i 20 sekunder, så forsvinder de.
 
Fakta: Hvis du trykker hårdt på et triggerpunkt i 20 sekunder, har patienten ondt hvor du trykker i 20 sekunder, og sandsynligvis i lang tid bagefter. Og triggerpunktet vil stadig være der.
 

Triggerpunktmassage: ikke massage af triggerpunkter

Der findes massage- og strækketeknikker som kan give bedring af de syge muskelcellers funktion, ofte bruges nogle af dem i tillæg til dry needle behandling. De mest benyttede er «trigger point pressure release», «deep stroking massage» og «strumming technique». (Travell & Simons, bind 1, har et kapitel alene hvor disse teknikker beskrives).
 
Hvis man ønsker triggerpunktmassage, er det en god ide at finde en massør som behersker disse teknikker. Hvis massøren ikke ved hvad triggerpunkter faktisk er, er det ikke sandsynligt, at han eller hun har viden om hvordan triggerpunkter skal deaktiveres.
 
Det man ofte vil opleve, er at massøren finder hårde og smertefulde klumper i musklerne, og at disse klumper får almindelig massage - men det er ikke triggerpunktmassage.
 
Travell & Simons skriver: «Det er en alvorlig fejltagelse at bedømme effekten af triggerpunktbehandling ved manuelle metoder eller ved injektioner, hvis ikke behandleren er både godt uddannet OG har erfaring i de teknikker, som anvendes til musklerne der behandles. Dygtige behandlere inden for triggerpunktbehandling kan være svære at finde."

Hvordan de-aktiveres (fjernes) triggerpunkter?

I en af de sidste artikler Janet Travells kollega dr. David Simons skrev sammen med dr. John McPartland, hedder det: «Tør nåling er ofte lige effektivt som at injicere noget. Hvis procedyren fremkalder en lokal twitch respons er tør nåling lige så effektiv som BoTox - og meget billigere.»
 
En af triggerpunktbehandlingens pionerer konkluderer altså, efter et helt livs forskning, at en almindelig akupunkturnål, en tør nål (dry needle) er klart bedre end alle andre behandlingsmetoder, når det gælder om at fjerne myofascielle triggerpunkter.
 
Behandlingen kan med fordel kombineres med CranioSacralterapi, der kan kan påvirke rigtigt mange af kroppens systemer, og ved det få genoprettet balance og give bedre livskvalitet og øget sundhed hos patienten.
 
Triggerpunktbehandling eller massage for velvære Hvis man ønsker at blive kvit med smerter i bevægeapparatet, er dry needling det mest virkningsfulde. Ønsker man derimod behandling som giver afspænding og velvære, skal man opsøge en dygtig massør.

Hver muskelfiber har en diameter på 0,01 - 1 mm. Illustrationen viser et elektronmikroskopisk billede af biopsisnit fra et myofascielt triggerpunkt i musklen gracillis. Den mørke plet består af ca. 100 maksimalt kontraherede sarcomer. Man kan se at de fortættede muskelfibre danner muskelknuden, og at diameteren på muskelfiberen er mindre på begge sider af knuden. Hvor muskelfibrene er fortættet, virker stofskiftet i musklen ikke som det skal. Så i tillæg til at musklen bliver forkortet og smertefuld, vil denne kemiske dysfunktion være negativ for musklens metabolisme. I tillæg vil sådan en dysfunktion i en muskel let kunne spredes til nærliggende muskler, og man vil kunne opleve at smerterne spreder sig. (Bildet er hentet fra Travell & Simons, volum 1).

Forskellige former for massage
 
Moderne europæiske/amerikanske massage
 
- klassisk massage hævdes at have virkning både lokalt og i hele kroppen, og består af rytmisk strækning og æltning af muskler. Skal angivelig reducere stress og muskelspændinger, regulere hormoner og stimulere cirkulation af blod og lymfe.
 
- afspændingsmassage benytter lette og bløde massageteknikker for at give stressreduktion og afspænding.
 
- sportsmassage bygger på klassisk massage, og benytter samme teknikker, men teknikkerne er kraftigere og dybere, og opleves mere smertefuld. Siges at forebygge idrætsskader og reducere restitutionstid efter træning.
 
- fysiurgisk massage. Man understreger, at den bygger på anatomisk viden, og hævder at massagen aktiverer kroppens immunsystem, øger kroppens evne til at udskille affaldsstoffer, virker afspændende og kan være smertelindrende for de fleste
smerter.
 
- triggerpunktmasage - speciel strække- og massage-teknikker er designet for at reducere den spastiske kontraktion som er typiske for dysfunktionelle muskelfibre. Triggerpunktmassage er ikke almindelig massage af smertefulde punkter i musklerne (se afsnittet over: «Myofascielle triggerpunkter og triggerpunktmassage»).
 
Orientalsk massage
 
- tuina, kinesisk traditionel massage, som betyder «presse-løfte-klemme», tilhører den traditionelle kinesiske medicin, og bygger på samme menneske- og sygdomsmodel som klassisk kinesisk akupunktur. Man bruger forskellige massagegrep, tryk og strygninger for at massere kroppens bløddele. Den antages at være lige så gammel som akupunkturen.
 
- shiatsu, japansk massage, som også har udgangspunkt i kinesisk akupunktur, og kan føre sine rødder tilbage til 1300-tallet. Shihatsu er muligvis udviklet fra tuina. Ordet shiatsu betyder «fingertryk» hvor man bruger både fingre, tomler og albuer til at trykke med, kombineret med strækning og manipulering af led.
 
- thai massage, traditionel massageform som kombinerer principper og teorier fra indisk ayurvedisk medicin, yoga og kinesisk akupunktur. Angiveligt grundlagt ca. 500 f.Kr. I Thailand er udøvelsen af denne traditionelle massageform reguleret af regeringen, mens thai massage i vesten i større grad tilhører spa- og wellness-industrien.
Top