Behandling af dine personoplysninger

Som autoriseret sundhedspersonale er vi lovpålagt at føre journal, samt at indhente personoplysninger for at sikre at det er den rigtige person vi behandler/skriver journal på. Derfor skal vi journalføre cpr-nr, ikke blot fødseslnr. 

De personoplysninger vi lagrer omfatter følgende typer:

  • Navn
  • Kontaktinformation: telefonnummer og e-mail adresse
  • CPR-nummer
  • Helbredsoplysninger
  • Andre relevante personoplysninger(fx. stilling, medlemskab af sygeforsikringen, etc.)

Oplysningerne opbevares elektronisk hos leverandøren af vores journalsystem: Planner4You.